Obchodní podmínky dodávky fotografických prací


Obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2019.

Revidovány 16. 2. 2022.


Prohlášení

Focení a následný postproces chápu jako druh uměleckého díla. Jako takové mají focení, postproces a výsledné fotky specifický autorský rukopis, který je veřejně prezentován na mojí facebookové stránce (Filip Matuška / Photography /), webových stránkách (www.filipmatuska.cz), profilu na Instagramu (filipmatuskaphotography) či jiných sociálních sítích. Právě pro tento rukopis si mě volíte. Na mých webových stránkách máte možnost nahlédnout do některých kompletních zakázek a udělat si představu toho, jaké fotky můžete očekávat. Předejdete tak situaci, kdy byste nebyli spokojeni s výslednými fotkami, a stejně tak mému trápení, ve snaze vyjít Vašim požadavkům vstříc, ačkoliv se to neslučuje s mým autorským rukopisem.

Vybírejte si mě hlavně proto, jak fotím. Děkuji.


1. Identifikační údaje

FILIP MATUŠKA

Axmanova 3914/15, 767 01 Kroměříž

ateliér: Vodní 104/2, 767 01 Kroměříž

IČO: 88367941, neplátce DPH

tel.: 774910116, info@filipmatuska.cz

www.filipmatuska.cz

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku


2. Objednávka focení, rezervace termínu

Focení – jeho druh a konkrétní termín – je možné objednat následujícím způsobem:

- prostřednictvím emailové adresy info@filipmatuska.cz,

- prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.filipmatuska.cz nebo

- prostřednictvím zprávy na facebookové stránce Filip Matuška / Photography / (https://www.facebook.com/filipmatuska.cz/).

- prostřednictvím zprávy na instagramu filipmatuskaphotography.

V případě telefonického dotazu Vás pravděpodobně odkáži na jednu z výše uvedených forem komunikace (nejlépe na mail), protože nebudu schopen ihned ověřit dostupnost termínu.

Písemným objednáním focení dochází k oboustranně závazné dohodě o provedení díla – dodávce fotografických prací. Jako objednatel automaticky potvrzujete bezvýhradné přijetí Obchodních podmínek a zavazujete se uhradit objednané fotografické práce na základě vystavených faktur (viz dále).

Pokud vztah založený dohodou o provedení díla – dodávce fotografických prací obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se vzniklý vztah českým právem.

Focení, zpracování fotek a další postproces se řídí autorským zákonem (č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění).

Rezervace termínu svatebního focení se provádí na základě proplacení faktury na rezervační poplatek (závdavek). Výše rezervačního poplatku (závdavku) je 5.000 Kč (pokud nebude dohodnuto jinak). Bez uhrazení rezervačního poplatku není termín považován za rezervovaný.

Rezervační poplatek (závdavek) je v případě zrušení termínu focení z Vaší strany nevratný. Je možný pouze přesun na jiný můj volný termín – dle domluvy.


3. Průběh a překážky focení

Na focení se dostavte včas – ne výrazně dříve ani později. Před Vámi i po Vás můžu mít domluvené další zakázky, jejichž průběh byste mohli svým dřívějším příchodem narušit.

Váš pozdní příchod na focení je důvodem k přiměřenému zkrácení objednané doby focení a může vést i k úpravě počtu odevzdaných fotek. Cena objednaného balíčku/focení z tohoto důvodu upravována (krácena) není.

Absence některé z focených osob (např. tatínci, kteří se někde zdrží nebo nestihnou přijet z práce) není příčinou k odsunutí začátku focení nebo zrušení termínu focení a požadování termínu náhradního. Focení proběhne s přítomnými osobami a v případě zájmu individuálně domluvíme možnost „dofocení“ (zpoplatněno).

V případě špatného počasí a plánovaného focení v exteriéru, které není s počasím slučitelné, se focení dle oboustranné domluvy uskuteční buď v ateliéru, nebo přesune na nejbližší možný oboustranně vyhovující náhradní termín.

Nespolupráce fotografovaných osob (dětí i dospělých, ze kterých „mi praskne čočka“ 🙂 ) může být důvodem k úpravě počtu a charakteru odevzdaných fotek. Cena objednaného balíčku z tohoto důvodu upravována (krácena) není.

V případě onemocnění, úrazu jak na straně fotografa, tak i fotografovaných osob se po domluvě termín focení přesouvá na nejbližší možný oboustranně vyhovující náhradní termín. O změně termínu je jak fotograf, tak i klient povinen informovat druhou stranu neprodleně, nejpozději však večer před dnem plánovaného focení.

Prosím, nechoďte na focení nemocní! Raději si s Vámi domluvím náhradní termín, než abych další 2 týdny hostil Vaše sympatické bacily 🙂 .

Specifické podmínky svatebního focení jsou dále upraveny v oboustranně závazné Smlouvě o dílo, kterou se snoubenci sepisuji zpravidla na předsvatební schůzce. Ustanovení smlouvy o dílo má v případě rozlišnosti přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


4. Změny termínu focení, zrušení focení a propadnutí rezervační zálohy

Změna termínu z Vaší strany je možná nejpozději večer před dnem termínu foceníPřesun termínu na Vaši žádost je možný pouze jednou. Focení se přesouvá na nejbližší oboustranně vyhovující termín, objednací doba tohoto termínu je závislá na mojí aktuální vytíženosti.

V případě neomluveného zpoždění (telefonát, SMS) na Vás čekám 15 minut, poté je termín focení z mojí strany zrušen.

Pokud termín focení propadne z důvodu Vašeho neomluveného zpoždění většího než 15 minut, nebo v případě, že se na focení nedostavíte, a budete chtít termín nový, budu požadovat platbu objednaného balíčku předem.


5. Focení dětí

Děti do 15 let fotím výhradně v přítomnosti rodičů nebo jiné odpovědné osoby. Odpovědná osoba odpovídá za bezpečí dětí a dle potřeb focení je usměrňuje.

Rodiče či jiné doprovodné osoby odpovídají za škody způsobené dětmi na fototechnice a vybavení fotoateliéru.

U dětí je při focení velmi důležitá spolupráce, která však není vynutitelná (nápomocné mohou být z domova přinesené „úplatky“ 🙂 ). Vyhrazuji si právo upravit charakter a případně i počet fotek přiměřeně spolupráci focených dětí.


6. Dárkové poukazy na focení

Dárkové poukazy na focení jsou zhotoveny na přání kupujícího – text, obdarovaná osoba, jeho hodnota a druh focení.

Dárkové poukazy na focení jsou přenosné.

Dárkový poukaz na focení je vystaven na konkrétní druh focení a nese hodnotu dle ceníku platného v den nákupu poukazu. Pokud bude chtít obdarovaný (příjemce poukazu) navýšit obsah balíčku či jeho hodnotu (výběr jiného, dražšího balíčku, více fotek, tisk apod.), doplatí rozdíl mezi hodnotou dárkového poukazu a hodnotou zvoleného balíčku dle ceníku platného v den realizace focení.

Poukaz je možné čerpat pouze jednorázově a v jeho plné výši.

Dárkový poukaz na focení je časově omezen a jeho platnost je vyznačena na dárkovém poukazu. Po vypršení platnosti dárkového poukazu na focení jeho platnost propadá bez nároku na náhradu.

Objednávka focení a domluva termínu focení ze strany obdarovaného (příjemce poukazu) je možná nejpozději 30 dní před vypršením platnosti poukazu na focení.

Nenesu odpovědnost za čerpání dárkového poukazu – obdarované (příjemce poukazu) sám aktivně nevyhledávám a nekontaktuji je s připomínkou realizace focení. Tuto odpovědnost plně nese obdarovaný.

Nenesu odpovědnost za ztrátu, poškození či odcizení dárkového poukazu na focení.

Obdarovaný (příjemce poukazu) není oprávněn jakkoliv zasahovat do podoby a obsahu dárkového poukazu na focení, kopírovat jej, reprodukovat apod.

Nevyčerpaný dárkový poukaz na focení není možné proplatit.


7. Výběr fotografií k retuším, doba zpracování

Originály pořízených fotografií v plném rozlišení, tedy neupravené fotky, zásadně neposkytuji, a to ani za příplatek.

Do 10 dní od focení obdržíte náhledy již protříděných fotek. Náhledy slouží pouze pro účely výběru fotek k úpravě. V souladu s autorským zákonem nejsou určeny k publikování, k dalším úpravám nebo jinému použití.

Výběr svatebních fotek provádím sám.

Počet fotek vybraných k úpravám se řídí objednaným balíčkem. Za fotky upravené nad rámec balíčku Vám bude, v souladu s aktuálně platným ceníkem zveřejněným na webu, vystaven doplatek.

Výběr fotek proveďte neprodleně, nejpozději však do 1 měsíce od zaslání náhledů. Není v mých možnostech uchovávat surové fotky po delší dobu.

Dodací doba upravených fotek je max. 2 týdny od zaslání výběru fotek k úpravě (nikoliv od data focení). U svatebního focení je dodací doba upravených fotek 2 – 6 týdnů od data svatby v závislosti na aktuální vytíženosti.

V případě nepředvídatelných okolností (nemoc, úraz apod.) si vyhrazuji právo dodací dobu adekvátně prodloužit. O tomto však budete vždy neprodleně informováni.


8. Rozsah provedených úprav a retuší

Odevzdané fotky obsahují základní retuše, za které považuji:

 • práci s expozicí, kontrastem, barevností fotky jako celku, tónováním apod.,
 • retuše obličeje a pleti (akné, pupínky, drobné jizvy), vyhlazení pleti, sjednocení rozdílů v barvě pleti.

 

Za předem dohodnutý příplatek budou v rámci mého pojetí přirozenosti fotky provedeny pokročilé retuše:

 • úpravy vad oblečení, retuše viditelného spodního prádla, změna barvy oblečení apod.,
 • tvarování obličeje a postavy,
 • úpravy rušivého pozadí.


9. Odevzdání fotek, tisk, fotoknihy, fotoplátna aj.

Po uhrazení zakázky se upravené fotky stávají Vaším majetkem (práva vlastnická) a je možné s nimi nakládat dle Vašeho uvážení. Vzhledem k trvání mých autorských práv k fotkám si však vyhrazuji právo být viditelně označen jako autor fotky při jejím nesoukromém použití (obzvláště prezentace svatebních salónů, výstavy, soutěže, uveřejnění v tisku, na sociálních sítích a jiné veřejné prezentace). Za viditelné označení můžete považovat logo či uvedení jména s odkazem na mé webové stránky.

Po dokončení úprav Vám fotky zašlu přes online úložiště. Odevzdání svatebních fotek (krabička a tisky) se řídí objednaným balíčkem. Po domluvě je možné fotky předat na flash disku (v souladu s aktuálně platným ceníkem zveřejněným na mém webu).

Tisk fotek je možný jako doplňková služba a řídí se aktuálně platným ceníkem zveřejněným na webu.

Pokud s odevzdáním zakázky vzniknou náklady na zaslání fotek, fotokrabičky apod., bude cena zakázky navýšena o poštovné (dle ceníku na webu).


10. Cena fotografických služeb, splatnost

Cena focení se řídí aktuálně platným ceníkem zveřejněným na webových stránkách www.filipmatuska.cz v záložce „Ceník“. V ceníku jsou specifikovány jednotlivé balíčky a jejich obsah (délka focení, počet odevzdaných fotek), další volitelné služby a příplatky. Kompletní ceník svatebního focení obdrží zájemce do mailu při poptávce svatebního termínu.

V případě, že požadujete jiný druh nebo rozsah focení, než je specifikován v ceníku, domlouváme zakázku a její konečnou cenu individuálně.

Sjednaná cena se dělí na dvě části – rezervační poplatek - závdavek (v případě svatebního focení) a doplatek zakázky, který zohledňuje zbylou cenu fotobalíčku, další doplatky (např. fotky vybrané k úpravám nad rámec balíčku, dohodnuté cestovné) a další volitelné služby (tisk aj.).

Splatnost se řídí datem splatnosti uvedeným na vystavené faktuře.

Jako úhradu nepřijímám hotovost! Všechny úhrady musí být provedeny na základě vystavené proforma faktury/faktury bezhotovostním převodem na účet, případně vkladem hotovosti na účet:

 • Filip Matuška, bankovní účet č. 199493307/0300, vedený u společnosti ČSOB banka


11. Archivace

Surové fotky archivuji nejdéle 3 měsíce od focení. Po upravení a odevzdání vybraných fotek mažu ostatní – nevybrané fotky. Vámi zaslaný výběr fotek k úpravě proto chápejte jako definitivní.

Upravené fotky archivuji po dobu 12 měsíců od focení. V této době je možné, abych Vám znovu zaslal upravené fotky (např. v případě ztráty nebo poškození disku). Delší dobu uchování Vašich upravených fotek nemůžu garantovat.


12. Reklamace a předělávky fotek

Objednáním fotografických prací a s tím spojeným přijetím obchodních podmínek stvrzujete, že jste se předem seznámili s mým stylem focení a úprav (postprocesem). Způsob focení i následného postprocesu prezentuji na facebooku, webových stránkách, instagramu aj.

Reklamaci díla je možné uplatnit nejdéle do 30 dní od obdržení hotové zakázky, upravených fotek. Na pozdější reklamace nemůžu brát zřetel a zakázku považuji za realizovanou bez výhrad z Vaší strany.

Důvodem reklamace díla – upravených fotek nemohou být následující situace:

 • nespokojenost s vlastním vzhledem na fotkách,
 • nevhodně zvolená vizáž (rád Vám doporučím spolupracující vizážisty, kadeřníky, stylisty),
 • postproces a specifický způsob zpracování fotek – můj autorský rukopis,
 • není možné reklamovat výsledný vzhled fotek, které byly tištěny u jiných dodavatelů (obzvláště méně kvalitní fotolaby). Rád Vám doporučím dodavatele tisku, případně dalších fotopředmětů.

Každá další předělávka již upravených fotek na přání klienta je zpoplatněna jako doplňková služba (dle aktuálně platného ceníku zveřejněného na webu).


13. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci zakázky, jsou následující:

 • jméno a příjmení klienta (fyzická osoba), případně identifikační údaje společnosti, která focení objednává,
 • emailová adresa (v případě, že ke kontaktu ze strany klienta došlo emailem nebo přes kontaktní formulář na našich webových stránkách), která slouží především k domluvě termínu focení, jeho obsahu a zaslání proforma faktury, faktury, případně scanu smlouvy apod.,
 • telefonní číslo klienta,
 • adresa bydliště klienta, která slouží k fakturačním účelům a případně odlišná doručovací adresa pro zaslání hotové zakázky (svatební balíčky), tištěných fotek, apod.,

Výše uvedené osobní údaje využívám pouze pro účely spojené s realizací zakázky v nezbytně nutné míře. Osobní údaje neposkytuji třetím stranám (vyjma zásilkové společnosti) a po realizaci zakázky osobní údaje dále nevyužívám. K archivaci osobních údajů dochází pouze v mých fakturačních systémech.

Zájemce/objednatel služby souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů a garantuje jejich správnost a pravdivost. V souladu se zákonem o zpracování osobních údajů máte právo své osobní údaje aktualizovat či opravit.

Přístup k výše uvedeným osobním údajům má pouze fotograf Filip Matuška.


14. Souhlas s použitím fotek

Váš souhlas s využitím fotek pro prezentační účely (facebook, Instagram, web) je součástí smlouvy o dílo. Souhlas se sjednává na dobu 5 let od data realizace zakázky.


15. Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2019.

Revidovány 16. 2. 2022.

Objednáním focení potvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a bezvýhradně přijímáte jejich znění v plném rozsahu.

vše bez problémů?