X

Obchodní podmínky dodávky fotografických prací

Obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2019.

Prohlášení

Focení a následný postproces chápeme jako druh uměleckého díla. Jako takové mají focení, postproces a výsledné fotky specifický autorský rukopis, který je veřejně prezentován na naší facebookové stránce (Filip Matuška / Photography /), webových stránkách (www.filipmatuska.cz) a profilu na Instagramu (filipmatuskaphotography). Právě pro tento rukopis si nás volíte. Na našich webových stránkách máte možnost nahlédnout do některých kompletních zakázek a udělat si představu toho, jaké fotky od nás můžete očekávat. Předejdete tak situaci, kdy byste nebyli spokojeni s výslednými fotkami a stejně tak my bychom se trápili ve snaze vyjít Vašim požadavkům vstříc, ačkoliv se to neslučuje s naším autorským rukopisem.

Vybírejte si nás proto, jak fotíme. Děkujeme.

1 Identifikační údaje

 filipweb

FILIP MATUŠKA

Axmanova 3914/15, 767 01  Kroměříž

ateliér: Vodní 104/2, 767 01  Kroměříž

IČ: 88367941, neplátce DPH

tel.: 774910116, info@filipmatuska.cz

www.filipmatuska.cz

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

lindaweb

PHDr. LINDA MATUŠKOVÁ, Ph.D.

Spáčilova 3372/46, 767 01  Kroměříž

ateliér: Vodní 104/2, 767 01  Kroměříž

IČ: 04812123, neplátce DPH

tel.: 774410116, info@filipmatuska.cz

www.filipmatuska.cz

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

2 Objednávka focení, rezervace termínu

Focení – jeho druh a konkrétní termín – je možné objednat následujícím způsobem:

- prostřednictvím emailové adresy info@filipmatuska.cz,

- prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.filipmatuska.cz nebo

- prostřednictvím zprávy na facebookové stránce Filip Matuška / Photography / (https://www.facebook.com/filipmatuska.cz/).

V případě telefonického dotazu Vás pravděpodobně odkážeme na jednu z výše uvedených forem komunikace, protože nebudeme schopni ihned ověřit dostupnost termínů.

Písemným objednáním focení dochází k oboustranně závazné dohodě o provedení díla – dodávce fotografických prací. Jako objednatel automaticky potvrzujete bezvýhradné přijetí Obchodních podmínek a zavazujete se uhradit objednané fotografické práce na základě vystavených faktur (viz dále).

Pokud vztah založený dohodou o provedení díla – dodávce fotografických prací obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se vzniklý vztah českým právem.

Focení, zpracování fotek a další postproces se řídí autorským zákonem (č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění).

Rezervace termínu svatebního focení se provádí na základě proplacení faktury na rezervační poplatek. Výše rezervačního poplatku je 5.000 Kč. Bez uhrazení rezervačního poplatku není termín považován za rezervovaný.

Rezervační poplatek je v případě zrušení termínu focení z Vaší strany nevratný. Je možný pouze přesun na jiný volný termín – dle domluvy.

3 Průběh a překážky focení

Na focení se dostavte včas – ne výrazně dříve ani později. Před Vámi i po Vás můžeme mít domluvené další zakázky, jejichž průběh byste mohli svým dřívějším příchodem narušit.

Váš pozdní příchod na focení je důvodem k přiměřenému zkrácení objednané doby focení a může vést i k úpravě počtu odevzdaných fotek. Cena objednaného balíčku z tohoto důvodu upravována (krácena) není.

Absence některé z focených osob (a z naší zkušenosti jsou to nejčastěji tatínci, kteří se někde zdrží nebo nestihnou přijet z práce) není příčinou k odsunutí začátku focení nebo zrušení termínu focení a požadování termínu náhradního. Focení proběhne s přítomnými osobami a v případě zájmu individuálně domluvíme možnost „dofocení“ (zpoplatněno).

V případě špatného počasí a plánovaného focení v exteriéru, které není s počasím slučitelné, se focení dle oboustranné domluvy uskuteční buď v ateliéru, nebo přesune na nejbližší možný oboustranně vyhovující náhradní termín.

Nespolupráce fotografovaných osob (dětí i dospělých, ze kterých „nám praskne čočka“ 🙂 ) může být důvodem k úpravě počtu a charakteru odevzdaných fotek. Cena objednaného balíčku z tohoto důvodu upravována (krácena) není.

V případě onemocnění, úrazu jak na straně fotografa, tak i fotografovaných osob se po domluvě termín focení přesouvá na nejbližší možný oboustranně vyhovující náhradní termín. O změně termínu je jak fotograf, tak i klient povinen informovat druhou stranu neprodleně, nejpozději však večer před dnem plánovaného focení.

Prosíme, nechoďte na focení nemocní! Raději si s Vámi domluvíme náhradní termín, než abychom další 2 týdny hostili Vaše sympatické bacily 🙂 .

Specifické podmínky svatebního focení jsou dále upraveny v oboustranně závazné Smlouvě o dílo, kterou se snoubenci sepisujeme zpravidla na předsvatební schůzce. Ustanovení smlouvy o dílo má v případě rozlišnosti přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4 Změny termínu focení, zrušení focení a propadnutí rezervační zálohy

Změna termínu z Vaší strany je možná nejpozději večer před dnem termínu focení. Přesun termínu na Vaši žádost je možný pouze jednou. Focení se přesouvá na nejbližší oboustranně vyhovující termín, objednací doba tohoto termínu je závislá na naší aktuální vytíženosti.

V případě neomluveného zpoždění (telefonát, SMS) na Vás čekáme 15 minut, poté je termín focení z naší strany zrušen.

Pokud termín focení propadne z důvodu Vašeho neomluveného zpoždění většího než 15 minut, nebo v případě, že se na focení nedostavíte, a budete po nás žádat termín nový, budeme požadovat platbu objednaného balíčku předem.

5 Focení dětí

Děti do 15 let fotíme výhradně v přítomnosti rodičů nebo jiné odpovědné osoby. Odpovědná osoba odpovídá za bezpečí dětí a dle potřeb focení je usměrňuje.

Rodiče či jiné doprovodné osoby odpovídají za škody způsobené dětmi na fototechnice a vybavení fotoateliéru.

U dětí je při focení velmi důležitá spolupráce, která však není vynutitelná (nápomocné mohou být z domova přinesené „úplatky“ 🙂 ). Vyhrazujeme si právo upravit charakter a případně i počet fotek přiměřeně spolupráci focených dětí.

6 Zvláštní podmínky newborn focení

Newborn focení se ideálně domlouvá ještě v době před porodem (např. při těhotenském focení). Z porodnice nám pak, prosím, pošlete SMSku nebo zprávu na naši facebookovou stránku, email, že se Vaše miminko již. Budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na termínu focení.

Newborn focení probíhá do 14. dne věku dítěte. Výjimkou jsou pouze děti předčasně narozené a děti (maminky) po porodu hospitalizované, u kterých se s rodiči na termínu focení domlouváme individuálně.

Focení probíhá pouze v přítomnosti alespoň jednoho z rodičů či jiné odpovědné osoby. I v případě, že se rodič vzdálí na krátkou dobu (telefonát, toaleta apod.), přestáváme s miminkem pracovat a vyčkáme návratu rodiče.

Ačkoliv se snažíme maximálně vyhovět přáním a požadavkům klientů, vyhrazujeme si právo odmítnout fotit miminko v rodiči požadované poloze (která není z našeho pohledu pro miminko bezpečná či na kterou nejsme v ateliéru technicky vybaveni) a ve Vámi přinesených rekvizitách (oblečky, doplňky a jiné dekorace, které se neslučují s naším stylem focení).

Pokud budete mít specifická přání (tematické focení, vlastní rekvizity apod.), domluvte se s námi předem. Rádi Vám poradíme, kde sehnat potřebné rekvizity a již dopředu se připravíme na charakter focení dle Vašeho přání.

Náhlé onemocnění či indispozice je závažný důvod k oboustrannému posunutí termínu focení. Zrušení domluveného termínu focení je možné nejpozději v 8:00 v den focení formou telefonátu nebo alespoň SMS, pokud není telefonát možný.

Při zpoždění o více jak 15 minut bez informace o Vašem zpožděném příjezdu (SMS 774410116 – Linda) považujeme focení za zrušené a v ateliéru déle než 15 minut nečekáme. Informujte nás o zpoždění neprodleně. Rádi počkáme, jen musíme vědět, že čekat máme.

Newborn focení nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu miminka. Prosíme, nesnažte se zakrýt olupující se kůžičku olejováním či mazáním, komplikuje nám to retuše. Stejně tak, pokud má miminko vlásky, neolejujte den před focením miminku hlavičku. Na fotkách působí naolejované vlásky nevzhledným slepeným dojmem. Neovlivňujte nijak spánkový režim miminka (udržování v bdělém stavu, „aby při focení spalo“), neomezujte kojení.

Z kapacitních důvodů malého newborn ateliéru si vyhrazujeme právo odmítnout na newborn focení přítomnost více jak 2 dospělých osob. Kameraman (volitelná služba) se do počtu 2 osob nezahrnuje.

Vyhrazujeme si právo odmítnout na newborn focení osoby (maminky, kamarádky apod.), které se zabývají newborn focením (profesionálně nebo neprofesionálně) nebo mají v plánu začít newborn fotit. Focení Vašeho miminka není workshopem pro jiné fotografy! Pokud máte o workshop nebo mentoring při focení zájem, kontaktujte nás.

V průběhu focení není bez předchozího souhlasu možné pořizovat foto nebo video záznam. Pro natočení videa z focení Vám rádi doporučíme některého z našich osvědčených spolupracujících kameramanů.

7 Dárkové poukazy na focení

Dárkové poukazy na focení jsou zhotoveny na přání kupujícího – text a výsledná podoba poukazu, jeho hodnota a druh focení.

Dárkové poukazy na focení jsou přenosné.

Dárkový poukaz na focení je vystaven na konkrétní druh focení a nese hodnotu dle ceníku platného v den nákupu poukazu. Pokud bude chtít obdarovaný (příjemce poukazu) navýšit obsah balíčku či jeho hodnotu (výběr jiného, dražšího balíčku, více fotek, tisk apod.), doplatí rozdíl mezi hodnotou dárkového poukazu a hodnotou zvoleného balíčku dle ceníku platného v den realizace focení.

Poukaz je možné čerpat pouze jednorázově a v jeho plné výši.

Dárkový poukaz na focení je časově omezen a jeho platnost je vyznačena na dárkovém poukazu. Po vypršení platnosti dárkového poukazu na focení jeho platnost propadá bez nároku na náhradu.

Objednávka focení a domluva termínu focení ze strany obdarovaného (příjemce poukazu) je možná nejpozději 30 dní před vypršením platnosti poukazu na focení.

Neneseme odpovědnost za čerpání dárkového poukazu – obdarované (příjemce poukazu) sami aktivně nevyhledáváme a nekontaktujeme je s připomínkou realizace focení. Tuto odpovědnost plně nese obdarovaný.

Neneseme odpovědnost za ztrátu, poškození či odcizení dárkového poukazu na focení.

Obdarovaný (příjemce poukazu) není oprávněn jakkoliv zasahovat do podoby a obsahu dárkového poukazu na focení, kopírovat jej, reprodukovat apod.

Nevyčerpaný dárkový poukaz na focení není možné proplatit.

8 Výběr fotografií k retuším, doba zpracování

Originály pořízených fotografií v plném rozlišení, tedy neupravené fotky, zásadně neposkytujeme, a to ani za příplatek.

Do 14 dní od focení od nás obdržíte náhledy již protříděných fotek. Náhledy jsou opatřeny výrazným vodoznakem a slouží pouze pro účely výběru fotek k úpravě. V souladu s autorským zákonem nejsou určeny k publikování, k dalším úpravám (odstraňování vodoznaku) nebo jinému použití.

Výběr svatebních fotek provádíme my.

Počet fotek vybraných k úpravám se řídí objednaným balíčkem. Za fotky upravené nad rámec balíčku Vám bude, v souladu s aktuálně platným ceníkem zveřejněným na našem webu, vystaven doplatek.

Výběr fotek proveďte neprodleně, nejpozději však do 1 měsíce od zaslání náhledů. Není v našich možnostech uchovávat surové fotky po delší dobu.

Dodací doba upravených fotek jsou max. 4 týdny od zaslání výběru fotek k úpravě (nikoliv od data focení). U svatebního focení je dodací doba upravených fotek 2 – 6 týdnů od data svatby v závislosti na aktuální vytíženosti.

V případě nepředvídatelných okolností (nemoc, úraz apod.) si vyhrazujeme právo dodací dobu adekvátně prodloužit. O tomto však budete vždy neprodleně informováni.

9 Rozsah provedených úprav a retuší

Odevzdané fotky obsahují základní retuše, za které považujeme:

 • práci s expozicí, kontrastem, barevností fotky jako celku, tónováním apod.,
 • u newbornu lokální úpravy barevnosti pleti a částí těla, retuše šupinek (dle domluvy),
 • retuše obličeje a pleti (akné, pupínky, drobné jizvy), vyhlazení pleti, sjednocení rozdílů v barvě pleti.

Za předem dohodnutý příplatek budou v rámci našeho pojetí přirozenosti fotky provedeny pokročilé retuše:

 • úpravy vad oblečení, retuše viditelného spodního prádla, změna barvy oblečení apod.,
 • tvarování obličeje a postavy,
 • úpravy rušivého pozadí.

10 Odevzdání fotek, tisk, fotoknihy, fotoplátna aj.

Po uhrazení zakázky se upravené fotky stávají Vaším majetkem (práva vlastnická) a je možné s nimi nakládat dle Vašeho uvážení. Vzhledem k trvání našich autorských práv k fotkám si však vyhrazujeme právo být viditelně označeni jako autoři fotky při jejím nesoukromém použití (obzvláště prezentace svatebních salónů, výstavy, soutěže, uveřejnění v tisku a jiné veřejné prezentace). Za viditelné označení můžete považovat naše logo či uvedení jména s odkazem na naše webové stránky či facebook.

Po dokončení úprav Vám fotky zašleme přes online úložiště. Odevzdání svatebních fotek (krabička a tisky) a newborn fotek (tisky a novorozenecký balíček) se řídí objednaným balíčkem. Po domluvě je možné fotky předat na flash disku (v souladu s aktuálně platným ceníkem zveřejněným na našem webu).

Tisk fotek je možný jako doplňková služba a řídí se aktuálně platným ceníkem zveřejněným na našem webu.

Pokud s odevzdáním zakázky vzniknou náklady na zaslání fotek, fotokrabičky, DVD, flash disku, doplňkových fotopředmětů, bude cena zakázky navýšena o poštovné (dle ceníku).

11 Cena fotografických služeb, splatnost

Cena focení se řídí aktuálně platným ceníkem zveřejněným na našich webových stránkách www.filipmatuska.cz v záložce „Ceník“. V ceníku jsou specifikovány jednotlivé balíčky a jejich obsah (délka focení, počet odevzdaných fotek), další volitelné služby a příplatky.

V případě, že požadujete jiný druh nebo rozsah focení, než je specifikován v ceníku, domlouváme zakázku a její konečnou cenu individuálně.

Sjednaná cena se dělí na dvě části – rezervační poplatek (v případě svatebního focení) a doplatek zakázky, který zohledňuje zbylou cenu fotobalíčku, další doplatky (např. fotky vybrané k úpravám nad rámec balíčku, dohodnuté cestovné) a další volitelné služby (tisk aj.).

Splatnost se řídí datem splatnosti uvedeným na vystavené faktuře.

Jako úhradu nepřijímáme hotovost! Všechny úhrady musí být provedeny na základě vystavené proforma faktury bezhotovostním převodem na účet, případně vkladem hotovosti na účet:

 • Filip Matuška, bankovní účet č. 199493307/0300, vedený u společnosti ČSOB banka,
 • Linda Matušková, Ph.D., bankovní účet č. 2600316913/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.

12 Archivace

Surové fotky archivujeme nejdéle 3 měsíce od focení. Po upravení vybraných fotek mažeme ostatní – nevybrané fotky. Vámi zaslaný výběr fotek k úpravě proto chápejte jako definitivní.

Upravené fotky archivujeme po dobu 12 měsíců od focení. V této době je možné, abychom Vám znovu zaslali upravené fotky (např. v případě ztráty nebo poškození disku). Delší dobu uchování Vašich upravených fotek nemůžeme garantovat.

13 Reklamace a předělávky fotek

Objednáním fotografických prací a s tím spojeným přijetím obchodních podmínek stvrzujete, že jste se předem seznámili s naším stylem focení a úprav (postprocesu). Způsob focení i následného postprocesu prezentujeme na našem facebooku, webových stránkách a Instagramu.

Reklamaci díla je možné uplatnit nejdéle do 30 dní od obdržení hotové zakázky, upravených fotek. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel a zakázku považujeme za realizovanou bez výhrad z Vaší strany.

Důvodem reklamace díla – upravených fotek nemohou být následující situace:

 • nespokojenost s vlastním vzhledem na fotkách,
 • nevhodně zvolená vizáž (rádi Vám doporučíme spolupracující vizážisty, kadeřníky, stylisty),
 • postproces a specifický způsob zpracování fotek – náš autorský rukopis,
 • není možné reklamovat výsledný vzhled fotek, které byly tištěny u jiných dodavatelů (obzvláště méně kvalitní fotolaby). Rádi Vám doporučíme dodavatele tisku, případně dalších fotopředmětů.

Každá další předělávka již upravených fotek na přání klienta je zpoplatněna jako doplňková služba (dle aktuálně platného ceníku zveřejněného na našem webu).

14 Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci zakázky, jsou následující:

 • jméno a příjmení klienta (fyzická osoba), případně identifikační údaje společnosti, která focení objednává,
 • emailová adresa (v případě, že ke kontaktu ze strany klienta došlo emailem nebo přes kontaktní formulář na našich webových stránkách), která slouží především k domluvě termínu focení, jeho obsahu a zaslání proforma faktury, faktury, případně scanu smlouvy apod.,
 • telefonní číslo klienta,
 • adresa bydliště klienta, která slouží k fakturačním účelům a případně odlišná doručovací adresa pro zaslání hotové zakázky (svatební balíčky, novorozenecké balíčky), tištěných fotek, apod.,
 • v případě newborn focení jméno, příjmení miminka, datum a čas narození, porodní míra, váha, které slouží pro zhotovení oznámení o narození miminka (součást novorozeneckého balíčku).

Výše uvedené osobní údaje využíváme pouze pro účely spojené s realizací zakázky v nezbytně nutné míře. Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám (vyjma zásilkové společnosti) a po realizaci zakázky osobní údaje dále nevyužíváme. K archivaci osobních údajů dochází pouze v našich fakturačních systémech.

Zájemce/objednatel služby souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů a garantuje jejich správnost a pravdivost. V souladu se zákonem o zpracování osobních údajů máte právo své osobní údaje aktualizovat či opravit.

Přístup k osobním informacím mají pouze fotografové Filip Matuška a PhDr. Linda Matušková, Ph.D.

15 Souhlas s použitím fotek

Váš souhlas s využitím fotek pro naše prezentační účely (facebook, Instagram, web) je součástí smlouvy o dílo. Souhlas se sjednává na dobu 5 let od data realizace zakázky.

16 Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2019.

Objednáním focení potvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a bezvýhradně přijímáte jejich znění v plném rozsahu.